برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 131 شعر در جام جم اوحدی مراغه‌ای

در ترتیب منزل و اساس آن

پادشاهان که گنج پردازند

 

رسم باشد که شهر و ده سازند

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

در شرایط عمارت کردن

تا ندانی که کیست همسایه

 

به عمارت تلف مکن مایه

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)

در منع اسراف

ای که بر قصر کوشک سازی تو

 

پیه بر دنبه میگدازی تو

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 48 (97 مصراع)

در تناکح و توالد

خلق را چون نظر به صورت بود

 

وطن و منزلی ضرورت بود

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 61 (123 مصراع)

در حالات زنان بد

زن به چشم تو گر چه خوب شود

 

زشت باشد چو خانه روب شود

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 45 (91 مصراع)

حکایت

پسری با پدر به زاری گفت

 

که: مرا یار شو به همسر و جفت

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

در نصیحت زنان بد

مکن، ای شاهد شکر پاره

 

دل و دین را بعشوه آواره

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

حکایت

واعظی وصف حوریان میکرد

 

شرح حسن عمل بیان میکرد

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

در تحریص بر کم راندن شهوت و احتیاط در توالد و تناسل

آب کارت مبر، که گردی پیر

 

کار این آب را تو سهل مگیر

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 38 (77 مصراع)

در تربیت اولاد

شرم دار، ای پدر، ز فرزندان

 

ناپسندیده هیچ مپسند آن

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی