برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 60 از مجموع 131 شعر در جام جم اوحدی مراغه‌ای

حکایت

پسری را پدر سلاح آموخت

 

هم کمربست و هم کلاهش دوخت

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

در تاثیر پرورش و وخامت عاقبت خود رویی

هر که از پرورنده رنج ندید

 

در جهان جز غم و شکنج ندید

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

در شفقت بر زیر دستان

مکن، ای خواجه، بر غلامان جور

 

که بدین شکل و سان نماند دور

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 38 (77 مصراع)

حکایت

داشت عیسی خری کبود به رنگ

 

که نرفتی دو روز یک فرسنگ

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

در مذمت بخل و بخیلان

خوان اینان که خون دل پالود

 

ندهد لقمه جز که زهر آلود

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

در بیرونقی شعر و کساد آن

شاعری چیست؟ بر در دونان

 

خانه‌ی کرد و حکمت یونان

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

در شرایط دوستی و وفا

دوستی را یگانه شو با دوست

 

از صفا چون دو مغز در یک پوست

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

حکایت

من شنیدم که صاحب دیذی

 

داشت ناپاکزاده تلمیذی

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

در صفت فتوت و مردی

چیست مردی؟ ز مردمان بررس

 

مردمی چیست؟ گر بدانی بس

شماره شعر: 59 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)

در فتوت داران به دروغ

پیش ازین مردمی چنین بودست

 

رسم اهل فتوت این بودست

شماره شعر: 60 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی