برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 61 تا شعر 70 از مجموع 131 شعر در جام جم اوحدی مراغه‌ای

حکایت

بود در روم پیش ازین سر و کار

 

صاحبی نان ده و فتوت یار

شماره شعر: 61 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

در تحریص بر محافظت فرزندان از شر ناپاکان

ای پدر، خود پز این سرشته‌ی تو

 

تو بهی باغبان کشته‌ی تو

شماره شعر: 62 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

در حال پیشه کاران راست کردار

خنک آن پیشه کار حاجتمند

 

به کم و بیش ازین جهان خرسند

شماره شعر: 63 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

در کسب علم و شرف علما

چو به کسب علوم داری میل

 

از همه لذتی فرو چین ذیل

شماره شعر: 64 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

حکایت

شیخکی بر فسانه بود وگزاف

 

چشم بر هم نهاده میزد لاف

شماره شعر: 65 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

در صفت طلب علم

خنک آن پردلان دین پرور

 

دل بدین صرف کرده، جان بر سر

شماره شعر: 66 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

درنکوهش فقهای دون

ای که گشتی بد آن قدر خرسند

 

که کسی خواندت به دانشمند

شماره شعر: 67 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)

در حال قضاة و قضا

کوش تا تکیه بر قضا ندهی

 

به فریب عمل رضا ندهی

شماره شعر: 68 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

حکایت

زن خود را به سنگ زد مردش

 

شد دوان، پیش قاضی آوردش

شماره شعر: 69 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

در آداب وعظ

آه ازین واعظان منبر کوب!

 

شرمشان نیست خود ز منبر و چوب

شماره شعر: 70 تعداد ابیات: 47 (95 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی