برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 71 تا شعر 80 از مجموع 131 شعر در جام جم اوحدی مراغه‌ای

در راستی

راستی کن، که راستان رستند

 

در جهان راستان قوی دستند

شماره شعر: 71 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)

در حکمت

حکمت از فکر راست‌بین باشد

 

در مراعات سر دین باشد

شماره شعر: 72 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

در سپاس حقوقی چند واجب

چند باشی به این و آن نگران؟

 

پند گیر از گذشتن دگران

شماره شعر: 73 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)

در سفر و فواید آن

چون ندانی ز خود سفر کردن

 

بایدت بر جهان گذر کردن

شماره شعر: 74 تعداد ابیات: 79 (159 مصراع)

در حضور دل و احیای نفس

پر مذبذب مباش و سر گردان

 

که ثباتست سیرت مردان

شماره شعر: 75 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

سخنی چند بر سبیل موعظه

صرف طاعت کن این جوانی را

 

بنگر آنروز ناتوانی را

شماره شعر: 76 تعداد ابیات: 38 (77 مصراع)

در بیوفایی جهان و خرسندی بحکم قضا

حال و کار جهان خیالاتست

 

نظری کن که: این چه حالاتست؟

شماره شعر: 77 تعداد ابیات: 64 (129 مصراع)

باب دوم در معاش و احوال آخرت و در آن چند سخنست اول در جد و جهد و توجه اصلی

طالبی، ترک سروری کن و جاه

 

رخ به هر مشکلی مپیچ ز راه

شماره شعر: 78 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

حکایت

آن شیندی که شاه کیخسرو

 

چون ز معنی بیافت ملکی نو

شماره شعر: 79 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

در طلب مرشد

راه حیرت مرو، نظر بگشای

 

از مضیق گمان برون نه پای

شماره شعر: 80 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی