برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 81 تا شعر 90 از مجموع 131 شعر در جام جم اوحدی مراغه‌ای

در صفت شیخ مرشد

شیخ را علم شرع باید و دین

 

حکمتی کان بود درست و متین

شماره شعر: 81 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)

در باب توبه

تا ترا شهوت و غضب یارست

 

هر زمان توبه‌ایت در کارست

شماره شعر: 82 تعداد ابیات: 50 (101 مصراع)

در خرقه دادن

دزد را پیش رخت راه مده

 

خرنه‌ای خرس را کلاه مده

شماره شعر: 83 تعداد ابیات: 49 (99 مصراع)

حکایت

ساده ترکی ز ده به شهر آمد

 

پیش شیخی تمام بهر آمد

شماره شعر: 84 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

در تلقین ذکر

ذکر بیفکر علم بی‌عملست

 

دل بیعشق چشم پر سبلست

شماره شعر: 85 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

در سر کلمه‌ی شهادت

تا ندانی اله را ز نخست

 

این گواهی نیاید از تو درست

شماره شعر: 86 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

در معنی خلوت

پر دلی باید از عوایق دور

 

تا درین خلوتش دهند حضور

شماره شعر: 87 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)

در آداب مریدی

طلبت چون درست باشد و راست

 

خود در اول قدم مراد تراست

شماره شعر: 88 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

حکایت

مرشدی را ملامتی افتاد

 

در مریدان قیامتی افتاد

شماره شعر: 89 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

در ترک و تجرید

بی‌درم باش، ارت سرد نیست

 

کاولین گام عاشقان اینست

شماره شعر: 90 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی