برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 48 مصراع از شعر شالوده‌ی کاخ جهان بر آبست در قصائد پروین اعتصامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

شالوده‌ی کاخ جهان بر آبست
شالوده‌ی کاخ جهان بر آبست   تا چشم بهم بر زنی خرابست
ایمن چه نشینی درین سفینه   کاین بحر همیشه در انقلابست
افسونگر چرخ کبود هر شب   در فکرت افسون شیخ و شابست
ای تشنه مرو، کاندرین بیابان   گر یک سر آبست، صد سرابست
سیمرغ که هرگز بدام نیاد   در دام زمانه کم از ذبابست
چشمت بخط و خال دلفریب است   گوشت بنوای دف و ربابست
تو بیخود و ایام در تکاپو است   تو خفته و ره پر ز پیچ و تابست
آبی بکش از چاه زندگانی   همواره نه این دلو را طنابست
بگذشت مه و سال وین عجب نیست   این قافله عمریست در شتابست
بیدار شو، ای بخت خفته چوپان   کاین بادیه راحتگه ذئابست
بر گرد از آنره که دیو گوید   کای راهنورد، این ره صوابست
ز انوار حق از اهرمن چه پرسی   زیراک سوال تو بی جوابست
با چرخ، تو با حیله کی برآئی   در پشه کجا نیروی عقابست
بر اسب فساد، از چه زین نهادی   پای تو چرا اندرین رکابست
دولت نه به افزونی حطام است   رفعت نه به نیکوئی ثیابست


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی