برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 96 مصراع از شعر ای عجب! این راه نه راه خداست در قصائد پروین اعتصامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

ای عجب! این راه نه راه خداست
ای عجب! این راه نه راه خداست   زانکه در آن اهرمنی رهنماست
قافله بس رفت از این راه، لیک   کس نشد آگاه که مقصد کجاست
راهروانی که درین معبرند   فکرتشان یکسره آز و هواست
ای رمه، این دره چراگاه نیست   ای بره، این گرگ بسی ناشتاست
تا تو ز بیغوله گذر میکنی   رهزن طرار تو را در قفاست
دیده ببندی و درافتی بچاه   این گنه تست، نه حکم قضاست
لقمه‌ی سالوس کرا سیر کرد   چند بر این لقمه تو را اشتهاست
نفس، بسی وام گرفت و نداد   وام تو چون باز دهد؟ بینواست
خانه‌ی جان هرچه توانی بساز   هرچه توان ساخت درین یک بناست
کعبه‌ی دل مسکن شیطان مکن   پاک کن این خانه که جای خداست
پیرو دیوانه شدن ز ابلهی است   موعظت دیو شنیدن خطاست
تا بودت شمع حقیقت بدست   راه تو هرجا که روی روشناست
تا تو قفس سازی و شکر خری   طوطیک وقت ز دامت رهاست
حمله نیارد بتو ثعبان دهر   تا چو کلیمی تو و دینت عصاست
ای گل نوزاد فسرده مباش   زانکه تو را اول نشو و نماست


1 2 3 4 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی