برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 41 شعر در قصائد پروین اعتصامی

آنکس که چو سیمرغ بی نشانست

آنکس که چو سیمرغ بی نشانست

 

از رهزن ایام در امانست

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 61 (123 مصراع)

اگر چه در ره هستی هزار دشواریست

اگر چه در ره هستی هزار دشواریست

 

چو پر کاه پریدن ز جا سبکساریست

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

عاقل از کار بزرگی طلبید

عاقل از کار بزرگی طلبید

 

تکیه بر بیهده گفتار نداشت

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

ای دل، بقا دوام و بقائی چنان نداشت

ای دل، بقا دوام و بقائی چنان نداشت

 

ایام عمر، فرصت برق جهان نداشت

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 31 (63 مصراع)

دل اگر توشه و توانی داشت

دل اگر توشه و توانی داشت

 

در ره عقل کاروانی داشت

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد

فلک، ای دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد

 

بد و نیک و غم و شادی همه آخر گردد

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند

سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند

 

ماند خاکستری از دفتر و طوماری چند

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)

سرو عقل گر خدمت جان کنند

سرو عقل گر خدمت جان کنند

 

بسی کار دشوار کسان کنند

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی‌شود

ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی‌شود

 

گرگ سیه درون، سگ چوپان نمی‌شود

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

دانی که را سزد صفت پاکی:

دانی که را سزد صفت پاکی:

 

آنکو وجود پاک نیالاید

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی