برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 41 شعر در قصائد پروین اعتصامی

هفته‌ها کردیم ماه و سالها کردیم پار

هفته‌ها کردیم ماه و سالها کردیم پار

 

نور بودیم و شدیم از کار ناهنجار نار

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

کارها بود در این کارگه اخضر

کارها بود در این کارگه اخضر

 

لیک دوک تو نگردید ازین بهتر

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

ای سیه مار جهان را شده افسونگر

ای سیه مار جهان را شده افسونگر

 

نرهد مار فسای از بد مار آخر

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 60 (121 مصراع)

ای شده شیفته‌ی گیتی و دورانش

ای شده شیفته‌ی گیتی و دورانش

 

دهر دریاست، بیندیش ز طوفانش

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 72 (145 مصراع)

ای بی خبر ز منزل و پیش آهنگ

ای بی خبر ز منزل و پیش آهنگ

 

دور از تو همرهان تو صد فرسنگ

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

در خانه شحنه خفته و دزدان بکوی و بام

در خانه شحنه خفته و دزدان بکوی و بام

 

ره دیو لاخ و قافله بی مقصد و مرام

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

نخواست هیچ خردمند وام از ایام

نخواست هیچ خردمند وام از ایام

 

که با دسیسه و آشوب باز خواهد وام

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

نفس گفتست بسی ژاژ و بسی مبهم

نفس گفتست بسی ژاژ و بسی مبهم

 

به کز این پس کندش نطق خرد ابکم

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 35 (71 مصراع)

تا ببازار جهان سوداگریم

تا ببازار جهان سوداگریم

 

گاه سود و گه زیان میوریم

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

بد منشانند زیر گنبد گردان

بد منشانند زیر گنبد گردان

 

از بدشان چهر جان پاک بگردان

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی