برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 11 از 11 مصراع از شعر از ساحت پاک آشیانی در مثنویات پروین اعتصامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

از ساحت پاک آشیانی
از ساحت پاک آشیانی   مرغی بپرید سوی گلزار
در فکرت توشی و توانی   افتاد بسی و جست بسیار
رفت از چمنی به بوستانی   بر هر گل و میوه سود منقار
تا خفت ز خستگی زمانی   یغماگر دهر گشت بیدار
تیری بجهید از کمانی   چون برق جهان ز ابر آذار
گردید نژند خاطری شاد
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی