برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 18 از 18 مصراع از شعر ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن در مثنویات پروین اعتصامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن
ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن   مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن
دیبه‌ها بی کارگاه و دوک و جولا بافتن   گنجها بی پاسبان و بی نگهبان داشتن
بنده فرمان خود کردن همه آفاق را   دیو بستن، قدرت دست سلیمان داشتن
در ره ویران دل، اقلیم دانش ساختن   در ره سیل قضا، بنیاد و بنیان داشتن
دیده را دریا نمودن، مردمک را غوصگر   اشک را مانند مروارید غلطان داشتن
از تکلف دور گشتن، ساده و خوش زیستن   ملک دهقانی خریدن، کار دهقان داشتن
رنجبر بودن، ولی در کشتزار خویشتن   وقت حاصل خرمن خود را بدامان داشتن
روز را با کشت و زرع و شخم آوردن بشب   شامگاهان در تنور خویشتن نان داشتن
سربلندی خواستن در عین پستی، ذره‌وار   آرزوی صحبت خورشید رخشان داشتن
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی