برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 12 از 12 مصراع از شعر ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن در مثنویات پروین اعتصامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن   روی مانند پری از خلق پنهان داشتن
همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن   همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن
کشتی صبر اندرین دریا افکندن چو نوح   دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن
در هجوم ترکتازان و کمانداران عشق   سینه‌ای آماده بهر تیرباران داشتن
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم   در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن
همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن   مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی