برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 60 از 60 مصراع از شعر کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز در مثنویات پروین اعتصامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز
هنوزت انده بند و قفس نیست   بجز بازیچه، طفلان را هوس نیست
نگردد پخته کس با فکر خامی   نپوید راه هستی را به گامی
ترا توش هنر میباید اندوخت   حدیث زندگی میباید آموخت
بباید هر دو پا محکم نهادن   از آن پس، فکر بر پای ایستادن
پریدن بی پر تدبیر، مستی است   جهان را گه بلندی، گاه پستی است
به پستی در، دچار گیر و داریم   ببالا، چنگ شاهین را شکاریم
من اینجا چون نگهبانم و تو چون گنج   ترا آسودگی باید، مرا رنج
تو هم روزی روی زین خانه بیرون   ببینی سحربازیهای گردون
از این آرامگه وقتی کنی یاد   که آبش برده خاک و باد بنیاد
نه‌ای تا زاشیان امن دلتنگ   نه از چوبت گزند آید، نه از سنگ
مرا در دامها بسیار بستند   ز بالم کودکان پرها شکستند
گه از دیوار سنگ آمد گه از در   گهم سرپنجه خونین شد گهی سر
نگشت آسایشم یک لحظه دمساز   گهی از گربه ترسیدم، گه از باز
هجوم فتنه‌های آسمانی   مرا آموخت علم زندگانی
نگردد شاخک بی بن برومند   ز تو سعی و عمل باید، ز من پند


قبلی 1 2


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی