برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 12 از 12 مصراع از شعر شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست: در مثنویات پروین اعتصامی


< شعر بعدی شعر قبلی >

شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست:
شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست:   برای خاطر بیچارگان نیاسودن
بکاخ دهر که آلایش است بنیادش   مقیم گشتن و دامان خود نیالودن
همی ز عادت و کردار زشت کم کردن   هماره بر صفت و خوی نیک افزودن
ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن   برای خدمت تن، روح را نفرسودن
برون شدن ز خرابات زندگی هشیار   ز خود نرفتن و پیمانه‌ای نپیمودن
رهی که گمرهیش در پی است نسپردن   دریکه فتنه‌اش اندر پس است نگشودن
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی