برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 91 تا شعر 100 از مجموع 214 شعر در مثنویات پروین اعتصامی

آن نشنیدید که در شیروان

آن نشنیدید که در شیروان

 

بود یکی زاهد روشن روان

شماره شعر: 91 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

کبوتری، سحر اندر هوای پروازی

کبوتری، سحر اندر هوای پروازی

 

ببام لانه بیاراست پر، ولی نپرید

شماره شعر: 92 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

نهفتن بعمری غم آشکاری

نهفتن بعمری غم آشکاری

 

فکندن بکشت امیدی شراری

شماره شعر: 93 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

به جغذ گفت شبانگاه طوطی از سر خشم

به جغذ گفت شبانگاه طوطی از سر خشم

 

که چند بایدت اینگونه زیست سرگردان

شماره شعر: 94 تعداد ابیات: 47 (95 مصراع)

بصحرا، سرود اینچنین خارکن

بصحرا، سرود اینچنین خارکن

 

که از کندن خار، کس خوار نیست

شماره شعر: 95 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

نهان کرد دیوانه در جیب، سنگی

نهان کرد دیوانه در جیب، سنگی

 

یکی را بسر کوفت، روزی بمعبر

شماره شعر: 96 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

براهی در، سلیمان دید موری

براهی در، سلیمان دید موری

 

که با پای ملخ میکرد زوری

شماره شعر: 97 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

اشک طرف دیده را گردید و رفت

اشک طرف دیده را گردید و رفت

 

اوفتاد آهسته و غلتید و رفت

شماره شعر: 98 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

بکنج مطبخ تاریک، تابه گفت به دیگ

بکنج مطبخ تاریک، تابه گفت به دیگ

 

که از ملال نمردی، چه خیره سر بودی

شماره شعر: 99 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

شاهدی گفت بشمعی کامشب

شاهدی گفت بشمعی کامشب

 

در و دیوار، مزین کردم

شماره شعر: 100 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی