برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 214 شعر در مثنویات پروین اعتصامی

چون بال و پرش تپید در خون

چون بال و پرش تپید در خون

 

از یاد برون شدش پریدن

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 5 (12 مصراع)

مجروح ز رنج زندگی رست

مجروح ز رنج زندگی رست

 

از قلب بریده گشت شریان

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 5 (12 مصراع)

چون صبح دمید، مرغکی خرد

چون صبح دمید، مرغکی خرد

 

افتاد ز آشیانه در جر

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 5 (12 مصراع)

آمد شب و تیره گشت لانه

آمد شب و تیره گشت لانه

 

وان رفته نیامد از سفر باز

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 5 (12 مصراع)

آن مسکن خرد پاک ایمن

آن مسکن خرد پاک ایمن

 

خالی و خراب ماند فرجام

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 5 (12 مصراع)

شد ساقی چرخ پیر خرسند

شد ساقی چرخ پیر خرسند

 

پردید ز خون چو ساغری را

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 5 (12 مصراع)

وقت سحر، به آینه‌ای گفت شانه‌ای

وقت سحر، به آینه‌ای گفت شانه‌ای

 

کاوخ! فلک چه کجرو و گیتی چه تند خوست

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

بارید ابر بر گل پژمرده‌ای و گفت

بارید ابر بر گل پژمرده‌ای و گفت

 

کاز قطره بهر گوش تو آویزه ساختم

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

مرغی نهاد روی بباغی ز خرمنی

مرغی نهاد روی بباغی ز خرمنی

 

ناگاه دید دانه‌ی لعلی به روزنی

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت

بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت

 

سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی