برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 214 شعر در مثنویات پروین اعتصامی

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی

 

فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

بلبل آهسته به گل گفت شبی

بلبل آهسته به گل گفت شبی

 

که مرا از تو تمنائی هست

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

به نومیدی، سحرگه گفت امید

به نومیدی، سحرگه گفت امید

 

که کس ناسازگاری چون تو نشنید

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 31 (63 مصراع)

با دوک خویشن، پیرزنی گفت وقت کار

با دوک خویشن، پیرزنی گفت وقت کار

 

کاوخ! ز پنبه ریشتنم موی شد سفید

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

تا بکی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر

تا بکی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر

 

ریختن از بهر نان از چهر آب ای رنجبر

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

ای گربه، ترا چه شد که ناگاه

ای گربه، ترا چه شد که ناگاه

 

رفتی و نیامدی دگر بار

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 4 (10 مصراع)

ای گمشده‌ی عزیز، دانی

ای گمشده‌ی عزیز، دانی

 

کز یاد نمیشوی فراموش

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 4 (10 مصراع)

آن پنجه‌ی تیز در شب تار

آن پنجه‌ی تیز در شب تار

 

کردست گهی شکار ماهی

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 4 (10 مصراع)

آنروز تو داشتی سه فرزند

آنروز تو داشتی سه فرزند

 

از خنده‌ی صبحگاه خوشتر

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 4 (10 مصراع)

از بازی خویش یاد داری

از بازی خویش یاد داری

 

بر بام، شبی که بود مهتاب

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 4 (10 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی