برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 214 شعر در مثنویات پروین اعتصامی

آنجا که طبیب شد بداندیش

آنجا که طبیب شد بداندیش

 

افزوده شود به دردمندی

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 4 (10 مصراع)

ای مرغک خرد، ز اشیانه

ای مرغک خرد، ز اشیانه

 

پرواز کن و پریدن آموز

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 5 (12 مصراع)

این لانه‌ی ایمنی که داری

این لانه‌ی ایمنی که داری

 

دانی که چسان شدست آباد

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 5 (12 مصراع)

این خانه‌ی پاک، پیش از این بود

این خانه‌ی پاک، پیش از این بود

 

آرامگه دو مرغ خرسند

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 5 (12 مصراع)

گاهی نگران ببام و روزن

گاهی نگران ببام و روزن

 

بنشست برای پاسبانی

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 5 (12 مصراع)

آن بیضه بهم شکست و مادر

آن بیضه بهم شکست و مادر

 

در دامن مهر پروراندت

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 5 (12 مصراع)

داد آگهیست چنانکه دانی

داد آگهیست چنانکه دانی

 

از زحمت حبس و فتنه‌ی دام

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 5 (12 مصراع)

عالمی طعنه زد به نادانی

عالمی طعنه زد به نادانی

 

که بهر موی من دو صد هنر است

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

عدسی وقت پختن، از ماشی

عدسی وقت پختن، از ماشی

 

روی پیچید و گفت این چه کسی است

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

بادی وزید و لانه‌ی خردی خراب کرد

بادی وزید و لانه‌ی خردی خراب کرد

 

بشکست بامکی و فرو ریخت بر سری

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی