برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 214 شعر در مثنویات پروین اعتصامی

بلبلی از جلوه‌ی گل بی قرار

بلبلی از جلوه‌ی گل بی قرار

 

گشت طربناک بفصل بهار

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 63 (127 مصراع)

به ماه دی، گلستان گفت با برف

به ماه دی، گلستان گفت با برف

 

که ما را چند حیران میگذاری

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

شنیدستم که وقت برگریزان

شنیدستم که وقت برگریزان

 

شد از باد خزان، برگی گریزان

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

بنفشه صبحدم افسرد و باغبان گفتش

بنفشه صبحدم افسرد و باغبان گفتش

 

که بیگه از چمن آزرد و زود روی نهفت

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

خمید نرگس پژمرده‌ای ز انده و شرم

خمید نرگس پژمرده‌ای ز انده و شرم

 

چو دید جلوه‌ی گلهای بوستانی را

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

بزرگی داد یک درهم گدا را

بزرگی داد یک درهم گدا را

 

که هنگام دعا یاد آر ما را

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

بغاری تیره، درویشی دمی خفت

بغاری تیره، درویشی دمی خفت

 

دران خفتن، باو گنجی چنین گفت

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

به سر خاک پدر، دخترکی

به سر خاک پدر، دخترکی

 

صورت و سینه بناخن میخست

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

دید موری در رهی پیلی سترک

دید موری در رهی پیلی سترک

 

گفت باید بود چون پیلان بزرگ

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

گفت دیوار قصر پادشهی

گفت دیوار قصر پادشهی

 

که بلندی، مرا سزاوار است

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی