برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 60 از مجموع 214 شعر در مثنویات پروین اعتصامی

به آب روان گفت گل کاز تو خواهم

به آب روان گفت گل کاز تو خواهم

 

که رازی که گویم به بلبل بگوئی

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

ز سری، موی سپیدی روئید

ز سری، موی سپیدی روئید

 

خنده‌ها کرد بر او موی سیاه

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

بدامان گلستانی شبانگاه

بدامان گلستانی شبانگاه

 

چنین میکرد بلبل راز با ماه

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 38 (77 مصراع)

نهال تازه رسی گفت با درختی خشک

نهال تازه رسی گفت با درختی خشک

 

که از چه روی، ترا هیچ برگ و باری نیست

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

در دست بانوئی، به نخی گفت سوزنی

در دست بانوئی، به نخی گفت سوزنی

 

کای هرزه‌گرد بی سر و بی پا چه می‌کنی

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

لاله‌ای با نرگس پژمرده گفت

لاله‌ای با نرگس پژمرده گفت

 

بین که ما رخساره چون افروختیم

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

دختری خرد، بمهمانی رفت

دختری خرد، بمهمانی رفت

 

در صف دخترکی چند، خزید

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)

گفت تیری با کمان، روز نبرد

گفت تیری با کمان، روز نبرد

 

کاین ستمکاری تو کردی، کس نکرد

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)

دختری خرد، شکایت سر کرد

دختری خرد، شکایت سر کرد

 

که مرا حادثه بی مادر کرد

شماره شعر: 59 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

گفت ماهیخوار با ماهی ز دور

گفت ماهیخوار با ماهی ز دور

 

که چه میخواهی ازین دریای شور

شماره شعر: 60 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی