برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 61 تا شعر 70 از مجموع 214 شعر در مثنویات پروین اعتصامی

به درویشی، بزرگی جامه‌ای داد

به درویشی، بزرگی جامه‌ای داد

 

که این خلقان بنه، کز دوشت افتاد

شماره شعر: 61 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

کودکی در بر، قبائی سرخ داشت

کودکی در بر، قبائی سرخ داشت

 

روزگاری زان خوشی خوش میگذاشت

شماره شعر: 62 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

نهان شد از گل زردی گلی سپید که ما

نهان شد از گل زردی گلی سپید که ما

 

سپید جامه و از هر گنه مبرائیم

شماره شعر: 63 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

کاهلی در گوشه‌ای افتاد سست

کاهلی در گوشه‌ای افتاد سست

 

خسته و رنجور، اما تندرست

شماره شعر: 64 تعداد ابیات: 69 (139 مصراع)

کسی که بر سر نرد جهان قمار نکرد

کسی که بر سر نرد جهان قمار نکرد

 

سیاه روزی و بدنامی اختیار نکرد

شماره شعر: 65 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

گنجشک خرد گفت سحر با کبوتری

گنجشک خرد گفت سحر با کبوتری

 

کخر تو هم برون کن ازین آشیان سری

شماره شعر: 66 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

بلبلی شیفته میگفت به گل

بلبلی شیفته میگفت به گل

 

که جمال تو چراغ چمن است

شماره شعر: 67 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

بطعنه پیش سگی گفت گربه کای مسکین

بطعنه پیش سگی گفت گربه کای مسکین

 

قبیله‌ی تو بسی تیره‌روز و ناشادند

شماره شعر: 68 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

بر سر راهی، گدائی تیره‌روز

بر سر راهی، گدائی تیره‌روز

 

ناله‌ها میکرد با صد آه و سوز

شماره شعر: 69 تعداد ابیات: 42 (85 مصراع)

مرغی بباغ رفت و یکی میوه کند و خورد

مرغی بباغ رفت و یکی میوه کند و خورد

 

ناگه ز دست چرخ بپایش رسید سنگ

شماره شعر: 70 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی