برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 71 تا شعر 80 از مجموع 214 شعر در مثنویات پروین اعتصامی

آن قصه شنیدید که در باغ، یکی روز

آن قصه شنیدید که در باغ، یکی روز

 

از جور تیر، زار بنالید سپیدار

شماره شعر: 71 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

بالماس میزد چکش زرگری

بالماس میزد چکش زرگری

 

بهر لحظه میجست از آن اخگری

شماره شعر: 72 تعداد ابیات: 49 (99 مصراع)

حکایت کرد سرهنگی به کسری

حکایت کرد سرهنگی به کسری

 

که دشمن را ز پشت قلعه راندیم

شماره شعر: 73 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

برد دزدی را سوی قاضی عسس

برد دزدی را سوی قاضی عسس

 

خلق بسیاری روان از پیش و پس

شماره شعر: 74 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

اینچنین خواندم که روزی روبهی

اینچنین خواندم که روزی روبهی

 

پایبند تله گشت اندر رهی

شماره شعر: 75 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

قاضی کشمر ز محضر، شامگاه

قاضی کشمر ز محضر، شامگاه

 

رفت سوی خانه با حالی تباه

شماره شعر: 76 تعداد ابیات: 69 (139 مصراع)

بلبلی گفت بکنج قفسی

بلبلی گفت بکنج قفسی

 

که چنین روز، مرا باور نیست

شماره شعر: 77 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

در آبگیر، سحرگاه بط بماهی گفت

در آبگیر، سحرگاه بط بماهی گفت

 

که روز گشت و شنا کردن و جهیدن نیست

شماره شعر: 78 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

شبی بمردمک چشم، طعنه زد مژگان

شبی بمردمک چشم، طعنه زد مژگان

 

که چند بی سبب از بهر خلق کوشیدن

شماره شعر: 79 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

شکایت کرد روزی دیده با دل

شکایت کرد روزی دیده با دل

 

که کار من شد از جور تو مشکل

شماره شعر: 80 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی