برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 81 تا شعر 90 از مجموع 214 شعر در مثنویات پروین اعتصامی

گفت با زنجیر، در زندان شبی دیوانه‌ای

گفت با زنجیر، در زندان شبی دیوانه‌ای

 

عاقلان پیداست، کز دیوانگان ترسیده‌اند

شماره شعر: 81 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

شنیده‌اید که روزی بچشمه‌ی خورشید

شنیده‌اید که روزی بچشمه‌ی خورشید

 

برفت ذره بشوقی فزون بمهمانی

شماره شعر: 82 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

در آنساعت که چشم روز میخفت

در آنساعت که چشم روز میخفت

 

شنیدم ذره با خفاش میگفت

شماره شعر: 83 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

ای که عمریست راه پیمائی

ای که عمریست راه پیمائی

 

بسوی دیده هم ز دل راهی است

شماره شعر: 84 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

گفت سوزن با رفوگر وقت شام

گفت سوزن با رفوگر وقت شام

 

شب شد و آخر نشد کارت تمام

شماره شعر: 85 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

خلید خار درشتی بپای طفلی خرد

خلید خار درشتی بپای طفلی خرد

 

بهم برآمد و از پویه باز ماند و گریست

شماره شعر: 86 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

ز قلعه، ماکیانی شد به دیوار

ز قلعه، ماکیانی شد به دیوار

 

بناگه روبهی کردش گرفتار

شماره شعر: 87 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)

تو چو زری، ای روان تابناک

تو چو زری، ای روان تابناک

 

چند باشی بسته‌ی زندان خاک

شماره شعر: 88 تعداد ابیات: 31 (63 مصراع)

بشکوه گفت جوانی فقیر با پیری

بشکوه گفت جوانی فقیر با پیری

 

بروزگار، مرا روی شادمانی نیست

شماره شعر: 89 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

سخن گفت با خویش، دلوی بنخوت

سخن گفت با خویش، دلوی بنخوت

 

که بی من، کس از چه ننوشیده آبی

شماره شعر: 90 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی