برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 16 شعر در دیوان اشعار رودکی

قصاید و قطعات و ابیات پراکنده‌ی به هم پیوسته

گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور

 

بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنرا

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 119 (239 مصراع)

در مدح نصربن احمد

حاتم طایی تویی اندر سخا

 

رستم دستان تویی اندر نبرد

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

در مرثیت ابوالحسن مرادی

مرد مرادی، نه همانا که مرد

 

مرگ چنان خواجه نه کاریست خرد

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 122 (245 مصراع)

در مذمت اسب خود

بود اعور و کوسج و لنگ و پس من

 

نشته برو چون کلاغی بر اعور

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

در مدح وزیر ابوالطیب‌الطاهرالمصعبی

مرا جود او تازه دارد همی

 

مگر جودش ابرست و من کشتزار

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 58 (117 مصراع)

در مرثیت شهید بلخی

کاروان شهید رفت از پیش

 

و آن ما رفته گیر و می‌اندیش

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 255 (511 مصراع)

از سمور و حریر بیزارم

از سمور و حریر بیزارم

 

باز میل قلندری دارم

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

دلم از قال و قیل گشته ملول

دلم از قال و قیل گشته ملول

 

ای خوشا خرقه و خوشا کشکول

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

یکدمک با خود آ، ببین چه کسی

یکدمک با خود آ، ببین چه کسی

 

از که دوری و با که هم نفسی

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

دلا تا به کی، از در دوست دوری

دلا تا به کی، از در دوست دوری

 

گرفتار دام سرای غروری؟

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)


جستجوی بیشتر برای دیوان اشعار رودکی

  جستجو در وب برای دیوان اشعار رودکی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای دیوان اشعار رودکی
  جستجو در تصاویر برای دیوان اشعار رودکی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای دیوان اشعار رودکی
  جستجو در فیلم ها برای دیوان اشعار رودکی
  جستجو در لینکها برای دیوان اشعار رودکی
  جستجو در اخبار برای دیوان اشعار رودکی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای دیوان اشعار رودکی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی