برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 31 شعر در قصائد مسعود سعد سلمان

چون نای بی‌نوایم از این نای بینوا

چون نای بی‌نوایم از این نای بینوا

 

شادی ندید هیچ کس از نای بینوا

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 70 (141 مصراع)

آن راست‌گو خروس مجرب

شد مشک شب چو عنبر اشهب

 

شد در شبه عقیق مرکب

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

به نظم و نثر کسی را گر افتخار سزاست

به نظم و نثر کسی را گر افتخار سزاست

 

مرا سزاست که امروز نظم و نثر مراست

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 31 (63 مصراع)

قطعه‌یی گفته‌ام که دیوانیست

دلم از نیستی چو ترسانیست

 

تنم از عافیت هراسانیست

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 61 (123 مصراع)

گویی مرا زبان و دهن نیست

امروز هیچ خلق چو من نیست

 

جز رنج ازین نحیف بدن نیست

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

بر هیچ آدمی دل نامهربان نداشت

این عقل در یقین زمانه گمان نداشت

 

کز عقل راز خویش زمانه نهان نداشت

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

احوال جهان بادگیر، باد!

احوال جهان بادگیر، باد!

 

وین قصه ز من یادگیر یاد

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

کار من بین که چون شگفت افتاد

روزگاری است سخت بی‌بنیاد

 

کس گرفتار روزگار مباد

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

چون منی را فلک بیازارد

چون منی را فلک بیازارد

 

خردش بی‌خرد نینگارد؟

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

مرا بدانند آن‌ها که شعر می‌دانند

چو سوده دوده به روی هوا برافشانند

 

فروغ آتش روشن ز دود بنشانند

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قصائد مسعود سعد سلمان

  جستجو در وب برای قصائد مسعود سعد سلمان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد مسعود سعد سلمان
  جستجو در تصاویر برای قصائد مسعود سعد سلمان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد مسعود سعد سلمان
  جستجو در فیلم ها برای قصائد مسعود سعد سلمان
  جستجو در لینکها برای قصائد مسعود سعد سلمان
  جستجو در اخبار برای قصائد مسعود سعد سلمان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قصائد مسعود سعد سلمان

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی