برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 16 شعر در قطعات مسعود سعد سلمان

شاعران بینوا خوانند شعر با نوا

شاعران بینوا خوانند شعر با نوا

 

وز نوای شعرشان افزون نمی‌گردد نوا

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

ناگه خروس روزی در باغ جست

ناگه خروس روزی در باغ جست

 

در زیر شاخ گل شد و ساکن نشست

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

گرمابه سه داشتم به لوهور

گرمابه سه داشتم به لوهور

 

وین نزد همه کسی عیان است

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

آگاه نیست آدمی از گشت روزگار

آگاه نیست آدمی از گشت روزگار

 

شادان همی نشیند و غافل همی رود

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

بر تو سید حسن دلم گرید

بر تو سیدحسن دلم گرید

 

که چو تو هیچ غمگسار نداشت

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

چندین هزار بیت بدیع بلند ماند

پنجاه و هفت رفت ز تاریخ عمر من

 

شد سودمند مدت و نا سودمند ماند

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

همی بلرزم بر خویشتن چو شاخک بید

کدام رنج که آن مر مرا نگشت نصیب

 

کدام غم که بدان مر مرا نبود نوید

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

که از رنج پیری تن آگه نبود

دریغا جوانی و آن روزگار

 

که از رنج پیری تن آگه نبود

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

زشت باشد که شعر گوید کس

در وفات محمد علوی

 

خواستم زد به نظم یک دو نفس

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

نه خفته نه بیدار نه دیوانه نه هشیار

معروف‌تر از من به جهان نیست خردمند

 

پس بسته چراام به چنین جایی مجهول؟

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قطعات مسعود سعد سلمان

  جستجو در وب برای قطعات مسعود سعد سلمان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قطعات مسعود سعد سلمان
  جستجو در تصاویر برای قطعات مسعود سعد سلمان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قطعات مسعود سعد سلمان
  جستجو در فیلم ها برای قطعات مسعود سعد سلمان
  جستجو در لینکها برای قطعات مسعود سعد سلمان
  جستجو در اخبار برای قطعات مسعود سعد سلمان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قطعات مسعود سعد سلمان

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی