برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 134 مصراع از شعر سر آغاز در بوستان سعدی


< شعر بعدی

سر آغاز
به نام خدایی که جان آفرید   سخن گفتن اندر زبان آفرید
خداوند بخشنده‌ی دستگیر   کریم خطا بخش پوزش پذیر
عزیزی که هر کز درش سر بتافت   به هر در که شد هیچ عزت نیافت
سر پادشاهان گردن فراز   به درگاه او بر زمین نیاز
نه گردن کشان را بگیرد بفور   نه عذرآوران را براند بجور
وگر خشم گیرد به کردار زشت   چو بازآمدی ماجرا در نوشت
دو کونش یکی قطره در بحر علم   گنه بیند و پرده پوشد بحلم
اگر با پدر جنگ جوید کسی   پدر بی گمان خشم گیرد بسی
وگر خویش راضی نباشد ز خویش   چو بیگانگانش براند ز پیش
وگر بنده چابک نیاید به کار   عزیزش ندارد خداوندگار
وگر بر رفیقان نباشی شفیق   بفرسنگ بگریزد از تو رفیق
وگر ترک خدمت کند لشکری   شود شاه لشکرکش از وی بری
ولیکن خداوند بالا و پست   به عصیان در زرق بر کس نبست
ادیم زمین، سفره‌ی عام اوست   چه دشمن بر این خوان یغما، چه دوست
وگر بر جفا پیشه بشتافتی   که از دست قهرش امان یافتی؟


1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی