برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 60 مصراع از شعر فی نعت سید المرسلین علیه الصلوة و السلام در بوستان سعدی


< شعر بعدی شعر قبلی >

فی نعت سید المرسلین علیه الصلوة و السلام
کریم السجایا جمیل الشیم   نبی البرایا شفیع الامم
امام رسل، پیشوای سبیل   امین خدا، مهبط جبرئیل
شفیع الوری، خواجه بعث و نشر   امام الهدی، صدر دیوان حشر
کلیمی که چرخ فلک طور اوست   همه نورها پرتو نور اوست
یتیمی که ناکرده قرآن درست   کتب خانه‌ی چند ملت بشست
چو عزمش برآهخت شمشیر بیم   به معجز میان قمر زد دو نیم
چو صیتش در افواه دنیا فتاد   تزلزل در ایوان کسری فتاد
به لاقامت لات بشکست خرد   به اعزاز دین آب عزی ببرد
نه از لات و عزی برآورد گرد   که تورات و انجیل منسوخ کرد
شبی بر نشست از فلک برگذشت   به تمکین و جاه از ملک برگذشت
چنان گرم در تیه قربت براند   که در سدره جبریل از او بازماند
بدو گفت سالار بیت‌الحرام   که ای حامل وحی برتر خرام
چو در دوستی مخلصم یافتی   عنانم ز صحبت چرا تافتی؟
بگفتا فراتر مجالم نماند   بماندم که نیروی بالم نماند
اگر یک سر مو فراتر پرم   فروغ تجلی بسوزد پرم


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی