برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 60 از 66 مصراع از شعر محمد بن سعد بن ابوبکر در بوستان سعدی


< شعر بعدی شعر قبلی >

محمد بن سعد بن ابوبکر
نگنجد کرمهای حق در قیاس   چه خدمت گزارد زبان سپاس؟
خدایا تو این شاه درویش دوست   که آسایش خلق در ظل اوست
بسی بر سر خلق پاینده دار   به توفیق طاعت دلش زنده دار
برومند دارش درخت امید   سرش سبز و رویش به رحمت سپید
به راه تکلف مرو سعدیا   اگر صدق داری بیار و بیا
تو منزل شناسی و شه راهرو   تو حقگوی و خسرو حقایق شنو
چه حاجت که نه کرسی آسمان   نهی زیر پای قزل ارسلان
مگو پای عزت بر افلاک نه   بگو روی اخلاص بر خاک نه
بطاعت بنه چهره بر آستان   که این است سر جاده راستان
اگر بنده‌ای سر بر این در بنه   کلاه خداوندی از سر بنه
به درگاه فرمانده ذوالجلال   چو درویش پیش توانگر بنال
چو طاعت کنی لبس شاهی مپوش   چو درویش مخلص برآور خروش
که پروردگارا توانگر تویی   توانای درویش پرور تویی
نه کشور خدایم نه فرماندهم   یکی از گدایان این درگهم
تو بر خیر و نیکی دهم دسترس   وگرنه چه خیرآید از من به کس؟


قبلی 1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی