برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 61 تا 90 از 184 مصراع از شعر سر آغاز در بوستان سعدی


< شعر بعدی شعر قبلی >

سر آغاز
بدو نیک مردم چو می‌بگذرند   همان به که نامت به نیکی برند
خدا ترس را بر رعیت گمار   که معمار ملک است پرهیزگار
بد اندیش تست آن و خونخوار خلق   که نفع تو جوید در آزار خلق
ریاست به دست کسانی خطاست   که از دستشان دستها برخداست
نکو کار پرور نبیند بدی   چو بد پروری خصم خون خودی
مکافات موذی به مالش مکن   که بیخش برآورد باید ز بن
مکن صبر بر عامل ظلم دوست   چه از فربهی بایدش کند پوست
سر گرگ باید هم اول برید   نه چون گوسفندان مردم درید
چه خوش گفت بازارگانی اسیر   چو گردش گرفتند دزدان به تیر
چو مردانگی آید از رهزنان   چه مردان لشکر، چه خیل زنان
شهنشه که بازارگان را بخست   در خیر بر شهر و لشکر ببست
کی آن جا دگر هوشمندان روند   چو آوازه‌ی رسم بد بشنوند؟
نکو بایدت نام و نیکو قبول   نکودار بازارگان و رسول
بزرگان مسافر بجان پرورند   که نام نکویی به عالم برند
تبه گردد آن مملکت عن قریب   کز او خاطر آزرده آید غریب


قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی