برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 230 شعر در بوستان سعدی

بوستان

بوستان سعدی یا سعدی‌نامه نخستین اثر سعدی است که کار سرودن آن در سال ۶۵۵ هجری قمری پایان یافته است. سعدی این اثر را در زمانی که در سفر بوده است، سروده و هنگام بازگشت به شیراز آن را بر دوستانش عرضه داشته است. این اثر در قالب مثنوی و در بحر متقارب سروده شده است، و از نظر قالب و وزن شعری حماسی است هر چند که از نظر محتوا به اخلاق و تربیت و سیاست و اجتماعیات پرداخته است.

بوستان سعدی به ده باب تقسیم شده است:

 • عدل
 • احسان
 • عشق
 • تواضع
 • رضا
 • ذکر
 • تربیت
 • شکر
 • توبه
 • مناجات
 • ختم کتاب

این کتاب حدود چهارهزار بیت دارد، و سعدی آن را به نام اتابک ابوبکر بن سعد زنگی کرده است.سر آغاز

به نام خدایی که جان آفرید

 

سخن گفتن اندر زبان آفرید

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 67 (135 مصراع)

فی نعت سید المرسلین علیه الصلوة و السلام

کریم السجایا جمیل الشیم

 

نبی البرایا شفیع الامم

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

در سبب نظم کتاب

در اقصای گیتی بگشتم بسی

 

بسر بردم ایام با هر کسی

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

ابوبکر بن سعد بن زنگی

مرا طبع از این نوع خواهان نبود

 

سر مدحت پادشاهان نبود

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 47 (95 مصراع)

محمد بن سعد بن ابوبکر

اتابک محمد شه نیکبخت

 

خداوند تاج و خداوند تخت

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)

حکایت

حکایت کنند از بزرگان دین

 

حقیقت شناسان عین الیقین

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

سر آغاز - باب اول در عدل و تدبیر و رای

شنیدم که در وقت نزع روان

 

به هرمز چنین گفت نوشیروان

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 92 (185 مصراع)

حکایت در تدبیر و تأخیر در سیاست

ز دریای عمان برآمد کسی

 

سفر کرده هامون و دریا بسی

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 136 (273 مصراع)

گفتار اندر بخشایش بر ضعیفان

نه بر حکم شرع آب خوردن خطاست

 

وگر خون به فتوی بریزی رواست

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

در معنی شفقت بر حال رعیت

شنیدم که فرماندهی دادگر

 

قبا داشتی هر دو روی آستر

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)


جستجوی بیشتر برای بوستان سعدی

  جستجو در وب برای بوستان سعدی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بوستان سعدی
  جستجو در تصاویر برای بوستان سعدی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بوستان سعدی
  جستجو در فیلم ها برای بوستان سعدی
  جستجو در لینکها برای بوستان سعدی
  جستجو در اخبار برای بوستان سعدی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بوستان سعدی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی