برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 91 تا شعر 100 از مجموع 230 شعر در بوستان سعدی

حکایت در معنی عزت محبوب در نظر محب

میان دوعم زاده وصلت فتاد

 

دو خورشید سیمای مهتر نژاد

شماره شعر: 91 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

حکایت مجنون و صدق محبت او

به مجنون کسی گفت کای نیک پی

 

چه بودت که دیگر نیایی به حی؟

شماره شعر: 92 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز

یکی خرده بر شاه غزنین گرفت

 

که حسنی ندارد ایاز ای شگفت

شماره شعر: 93 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

حکایت

قضا را من و پیری از فاریاب

 

رسیدیم در خاک مغرب به آب

شماره شعر: 94 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری

ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست

 

بر عارفان جز خدا هیچ نیست

شماره شعر: 95 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

حکایت دهقان در لشکر سلطان

رئیس دهی با پسر در رهی

 

گذشتند بر قلب شاهنشهی

شماره شعر: 96 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

حکایت

به شهری در از شام غوغا فتاد

 

گرفتند پیری مبارک نهاد

شماره شعر: 97 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

حکایت صاحب نظر پارسا

یکی را چو من دل به دست کسی

 

گرو بود و می‌برد خواری بسی

شماره شعر: 98 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

گفتار اندر سماع اهل دل و تقریر حق و باطل آن

اگر مرد عشقی کم خویش گیر

 

وگرنه ره عافیت پیش گیر

شماره شعر: 99 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

حکایت

شکر لب جوانی نی آموختی

 

که دلها در آتش چو نی سوختی

شماره شعر: 100 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی