برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 230 شعر در بوستان سعدی

حکایت در شناختن دوست و دشمن را

شنیدم که دارای فرخ تبار

 

ز لشکر جدا ماند روز شکار

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

گفتار اندر نظر در حق رعیت مظلوم

تو کی بشنوی ناله‌ی دادخواه

 

به کیوان برت کله‌ی خوابگاه؟

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

هم در این معنی

خبر یافت گردن‌کشی در عراق

 

که می‌گفت مسکینی از زیر طاق

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

حکایت در معنی شفقت

یکی از بزرگان اهل تمیز

 

حکایت کند ز ابن عبدالعزیز

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

حکایت اتابک تکله

در اخبار شاهان پیشینه هست

 

که چون تکله بر تخت زنگی نشست

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

حکایت ملک روم با دانشمند

شنیدم که بگریست سلطان روم

 

بر نیکمردی ز اهل علوم

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

حکایت مرزبان ستمگار با زاهد

خردمند مردی در اقصای شام

 

گرفت از جهان کنج غاری مقام

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

گفتار اندر نگه داشتن خاطر درویشان

مها زورمندی مکن با کهان

 

که بر یک نمط می‌نماند جهان

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

حکایت در معنی رحمت با ناتوانان در حال توانایی

چنان قحط شد سالی اندر دمشق

 

که یاران فراموش کردند عشق

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

حکایت

شبی دود خلق آتشی برفروخت

 

شنیدم که بغداد نیمی بسوخت

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی