برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 230 شعر در بوستان سعدی

اندر معنی عدل و ظلم و ثمره‌ی آن

خبرداری از خسروان عجم

 

که کردند بر زیردستان ستم؟

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

حکایت برادران ظالم و عادل و عاقبت ایشان

شنیدم که در مرزی از باختر

 

برادر دو بودند از یک پدر

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)

صفت جمعیت اوقات درویشان راضی

مگو جاهی از سلطنت بیش نیست

 

که ایمن‌تر از ملک درویش نیست

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

حکایت عابد و استخوان پوسیده

شنیدم که یک بار در حله‌ای

 

سخن گفت با عابدی کله‌ای

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

گفتار اندر نکوکاری و بد کاری و عاقبت آنها

نکوکار مردم نباشد بدش

 

نورزد کسی بد که نیک افتدش

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

حکایت شحنه مردم آزار

گزیری به چاهی در افتاده بود

 

که از هول او شیر نر ماده بود

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

حکایت حجاج یوسف

حکایت کنند از یکی نیکمرد

 

که اکرام حجاج یوسف نکرد

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

در نواخت رعیت و رحمت بر افتادگان

الا تا بغفلت نخفتی که نوم

 

حرام است بر چشم سالار قوم

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

حکایت در این معنی

یکی را حکایت کنند از ملوک

 

که بیماری رشته کردش چو دوک

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

گفتار اندر بی‌وفائی دنیا

جهان ای پسر ملک جاوید نیست

 

ز دنیا وفاداری امید نیست

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی