برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 230 شعر در بوستان سعدی

در تغیر روزگار و انتقال مملکت

شنیدم که در مصر میری اجل

 

سپه تاخت بر روزگارش اجل

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

حکایت قزل ارسلان با دانشمند

قزل ارسلان قلعه‌ای سخت داشت

 

که گردن به الوند بر می‌فراشت

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

حکایت

چو الپ ارسلان جان به جان‌بخش داد

 

پسر تاج شاهی به سر برنهاد

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

حکایت پادشاه غور با روستایی

شنیدم که از پادشاهان غور

 

یکی پادشه خر گرفتی بزور

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 70 (141 مصراع)

حکایت مأمون با کنیزک

چو دور خلافت به مأمون رسید

 

یکی ماه پیکر کنیزک خرید

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

حکایت درویش صادق و پادشاه بیدادگر

شنیدم که از نیکمردی فقیر

 

دل آزرده شد پادشاهی کبیر

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

حکایت زورآزمای تنگدست

یکی مشت زن بخت روزی نداشت

 

نه اسباب شامش مهیا نه چاشت

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

حکایت در معنی خاموشی از نصیحت کسی که پند نپذیرد

حکایت کنند از جفا گستری

 

که فرماندهی داشت بر کشوری

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

گفتار اندر رای و تدبیر ملک و لشکر کشی

همی تا برآید به تدبیر کار

 

مدارای دشمن به از کارزار

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

گفتار اندر نواخت لشکریان در حالت امن

دلاور که باری تهور نمود

 

بباید به مقدارش اندر فزود

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی