برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 28 از 28 مصراع از شعر اول دفتر به نام ایزد دانا در غزلیات سعدی


< شعر بعدی

اول دفتر به نام ایزد دانا
اول دفتر به نام ایزد دانا   صانع پروردگار حی توانا
اکبر و اعظم خدای عالم و آدم   صورت خوب آفرید و سیرت زیبا
از در بخشندگی و بنده نوازی   مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا
قسمت خود می​خورند منعم و درویش   روزی خود می​برند پشه و عنقا
حاجت موری به علم غیب بداند   در بن چاهی به زیر صخره صما
جانور از نطفه می​کند شکر از نی   برگ​تر از چوب خشک و چشمه ز خارا
شربت نوش آفرید از مگس نحل   نخل تناور کند ز دانه خرما
از همگان بی​نیاز و بر همه مشفق   از همه عالم نهان و بر همه پیدا
پرتو نور سرادقات جلالش   از عظمت ماورای فکرت دانا
خود نه زبان در دهان عارف مدهوش   حمد و ثنا می​کند که موی بر اعضا
هر که نداند سپاس نعمت امروز   حیف خورد بر نصیب رحمت فردا
بارخدایا مهیمنی و مدبر   وز همه عیبی مقدسی و مبرا
ما نتوانیم حق حمد تو گفتن   با همه کروبیان عالم بالا
سعدی از آن جا که فهم اوست سخن گفت   ور نه کمال تو وهم کی رسد آن جا
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی