برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 18 از 18 مصراع از شعر با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را در غزلیات سعدی


< شعر بعدی شعر قبلی >

با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را
با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را   جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را
من که با مویی به قوت برنیایم ای عجب   با یکی افتاده​ام کو بگسلد زنجیر را
چون کمان در بازو آرد سروقد سیمتن   آرزویم می​کند کآماج باشم تیر را
می​رود تا در کمند افتد به پای خویشتن   گر بر آن دست و کمان چشم اوفتد نخجیر را
کس ندیدست آدمیزاد از تو شیرینتر سخن   شکر از پستان مادر خورده​ای یا شیر را
روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست   نقد را باش ای پسر کآفت بود تاخیر را
ای که گفتی دیده از دیدار بت رویان بدوز   هر چه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را
زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار   پرده از سر برگرفتیم آن همه تزویر را
سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر نهی   همچنان عذرت بباید خواستن تقصیر را
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی