برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 22 از 22 مصراع از شعر صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست در غزلیات سعدی


< شعر بعدی شعر قبلی >

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست
صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست   چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست
مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست   گر بزند حاکمست ور بنوازد رواست
گر چه بخواند هنوز دست جزع بر دعاست   ور چه براند هنوز روی امید از قفاست
برق یمانی بجست باد بهاری بخاست   طاقت مجنون برفت خیمه لیلی کجاست
غفلت از ایام عشق پیش محقق خطاست   اول صبحست خیز کآخر دنیا فناست
صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست   یک دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست
درد دل دوستان گر تو پسندی رواست   هر چه مراد شماست غایت مقصود ماست
بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست   گر تو قدم می​نهی تا بنهم چشم راست
از در خویشم مران کاین نه طریق وفاست   در همه شهری غریب در همه ملکی گداست
با همه جرمم امید با همه خوفم رجاست   گر درم ما مسست لطف شما کیمیاست
سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراست   هر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی