برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 20 از 20 مصراع از شعر ز اندازه بیرون تشنه​ام ساقی بیار آن آب را در غزلیات سعدی


< شعر بعدی شعر قبلی >

ز اندازه بیرون تشنه​ام ساقی بیار آن آب را
ز اندازه بیرون تشنه​ام ساقی بیار آن آب را   اول مرا سیراب کن وان گه بده اصحاب را
من نیز چشم از خواب خوش بر می​نکردم پیش از این   روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را
هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد   چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را
من صید وحشی نیستم دربند جان خویشتن   گر وی به تیرم می​زند استاده​ام نشاب را
مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس   ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را
وقتی درآیی تا میان دستی و پایی می​زدم   اکنون همان پنداشتم دریای بی پایاب را
امروز حالی غرقه​ام تا با کناری اوفتم   آن گه حکایت گویمت درد دل غرقاب را
گر بی​وفایی کردمی یرغو بقا آن بردمی   کان کافر اعدا می​کشد وین سنگ دل احباب را
فریاد می​دارد رقیب از دست مشتاقان او   آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را
سعدی چو جورش می​بری نزدیک او دیگر مرو   ای بی بصر من می​روم او می​کشد قلاب را
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی