برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 91 تا شعر 100 از مجموع 637 شعر در غزلیات سعدی

سفر دراز نباشد به پای طالب دوست

سفر دراز نباشد به پای طالب دوست

 

که زنده ابدست آدمی که کشته اوست

شماره شعر: 91 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

کس به چشم در نمی​آید که گویم مثل اوست

کس به چشم در نمی​آید که گویم مثل اوست

 

خود به چشم عاشقان صورت نبندد مثل دوست

شماره شعر: 92 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

یار من آن که لطف خداوند یار اوست

یار من آن که لطف خداوند یار اوست

 

بیداد و داد و رد و قبول اختیار اوست

شماره شعر: 93 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

خورشید زیر سایه زلف چو شام اوست

خورشید زیر سایه زلف چو شام اوست

 

طوبی غلام قد صنوبرخرام اوست

شماره شعر: 94 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

آن که دل من چو گوی در خم چوگان اوست

آن که دل من چو گوی در خم چوگان اوست

 

موقف آزادگان بر سر میدان اوست

شماره شعر: 95 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

ز هر چه هست گزیرست و ناگزیر از دوست

ز هر چه هست گزیرست و ناگزیر از دوست

 

به قول هر که جهان مهر برمگیر از دوست

شماره شعر: 96 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

صبحی مبارکست نظر بر جمال دوست

صبحی مبارکست نظر بر جمال دوست

 

بر خوردن از درخت امید وصال دوست

شماره شعر: 97 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

گفتم مگر به خواب ببینم خیال دوست

گفتم مگر به خواب ببینم خیال دوست

 

اینک علی الصباح نظر بر جمال دوست

شماره شعر: 98 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

صبح می​خندد و من گریه کنان از غم دوست

صبح می​خندد و من گریه کنان از غم دوست

 

ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست

شماره شعر: 99 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست

این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست

 

تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست

شماره شعر: 100 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی