برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 637 شعر در غزلیات سعدی

چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت

چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت

 

که یک دم از تو نظر بر نمی​توان انداخت

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

معلمت همه شوخی و دلبری آموخت

معلمت همه شوخی و دلبری آموخت

 

جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

کهن شود همه کس را به روزگار ارادت

کهن شود همه کس را به روزگار ارادت

 

مگر مرا که همان عشق اولست و زیادت

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت

دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت

 

نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت

دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت

 

تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

بنده وار آمدم به زنهارت

بنده وار آمدم به زنهارت

 

که ندارم سلاح پیکارت

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

مپندار از لب شیرین عبارت

مپندار از لب شیرین عبارت

 

که کامی حاصل آید بی مرارت

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

چه دل​ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت

چه دل​ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت

 

دریغا بوسه چندی بر زنخدان دلاویزت

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

بی تو حرامست به خلوت نشست

بی تو حرامست به خلوت نشست

 

حیف بود در به چنین روی بست

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

چنان به موی تو آشفته​ام به بوی تو مست

چنان به موی تو آشفته​ام به بوی تو مست

 

که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی