برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 637 شعر در غزلیات سعدی

دیر آمدی​ای نگار سرمست

دیر آمدی​ای نگار سرمست

 

زودت ندهیم دامن از دست

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

نشاید گفتن آن کس را دلی هست

نشاید گفتن آن کس را دلی هست

 

که ننهد بر چنین صورت دل از دست

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست

اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست

 

مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

بوی گل و بانگ مرغ برخاست

بوی گل و بانگ مرغ برخاست

 

هنگام نشاط و روز صحراست

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

خوش می​رود این پسر که برخاست

خوش می​رود این پسر که برخاست

 

سرویست چنین که می​رود راست

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست

دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست

 

از خانه برون آمد و بازار بیاراست

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

سلسله موی دوست حلقه دام بلاست

سلسله موی دوست حلقه دام بلاست

 

هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست

 

چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

خرم آن بقعه که آرامگه یار آن جاست

خرم آن بقعه که آرامگه یار آن جاست

 

راحت جان و شفای دل بیمار آن جاست

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

 

کان که عاشق شد از او حکم سلامت برخاست

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی