برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 61 تا شعر 70 از مجموع 637 شعر در غزلیات سعدی

افسوس بر آن دیده که روی تو ندیدست

افسوس بر آن دیده که روی تو ندیدست

 

یا دیده و بعد از تو به رویی نگریدست

شماره شعر: 61 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

ای لعبت خندان لب لعلت که مزیدست

ای لعبت خندان لب لعلت که مزیدست

 

وی باغ لطافت به رویت که گزیدست

شماره شعر: 62 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

از هر چه می​رود سخن دوست خوشترست

از هر چه می​رود سخن دوست خوشترست

 

پیغام آشنا نفس روح پرورست

شماره شعر: 63 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

این بوی روح پرور از آن خوی دلبرست

این بوی روح پرور از آن خوی دلبرست

 

وین آب زندگانی از آن حوض کوثرست

شماره شعر: 64 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

عیب یاران و دوستان هنرست

عیب یاران و دوستان هنرست

 

سخن دشمنان نه معتبرست

شماره شعر: 65 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظرست

هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظرست

 

عشقبازی دگر و نفس پرستی دگرست

شماره شعر: 66 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

فریاد من از فراق یارست

فریاد من از فراق یارست

 

و افغان من از غم نگارست

شماره شعر: 67 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست

چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست

 

طعم دهانت از شکر ناب خوشترست

شماره شعر: 68 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

عشرت خوشست و بر طرف جوی خوشترست

عشرت خوشست و بر طرف جوی خوشترست

 

می بر سماع بلبل خوشگوی خوشترست

شماره شعر: 69 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

ای که از سرو روان قد تو چالاکترست

ای که از سرو روان قد تو چالاکترست

 

دل به روی تو ز روی تو طربناکترست

شماره شعر: 70 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی