برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 71 تا شعر 80 از مجموع 637 شعر در غزلیات سعدی

دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگست

دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگست

 

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگست

شماره شعر: 71 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

پای سرو بوستانی در گلست

پای سرو بوستانی در گلست

 

سرو ما را پای معنی در دلست

شماره شعر: 72 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکلست

دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکلست

 

هر که ما را این نصیحت می​کند بی​حاصلست

شماره شعر: 73 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

شراب از دست خوبان سلسبیلست

شراب از دست خوبان سلسبیلست

 

و گر خود خون میخواران سبیلست

شماره شعر: 74 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

کارم چو زلف یار پریشان و درهمست

کارم چو زلف یار پریشان و درهمست

 

پشتم به سان ابروی دلدار پرخمست

شماره شعر: 75 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

یارا بهشت صحبت یاران همدمست

یارا بهشت صحبت یاران همدمست

 

دیدار یار نامتناسب جهنمست

شماره شعر: 76 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

بر من که صبوحی زده​ام خرقه حرامست

بر من که صبوحی زده​ام خرقه حرامست

 

ای مجلسیان راه خرابات کدامست

شماره شعر: 77 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

امشب به راستی شب ما روز روشنست

امشب به راستی شب ما روز روشنست

 

عید وصال دوست علی رغم دشمنست

شماره شعر: 78 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

این باد بهار بوستانست

این باد بهار بوستانست

 

یا بوی وصال دوستانست

شماره شعر: 79 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

این خط شریف از آن بنانست

این خط شریف از آن بنانست

 

وین نقل حدیث از آن دهانست

شماره شعر: 80 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی