برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 148 شعر در قصائد حکیم سنایی

این توحید به حضرت غزنین گفته شد

ای در دل مشتاقان از عشق تو بستانها

 

وز حجت بی‌چونی در صنع تو برهانها

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

در مدح امین الملة قاضی عبدالودودبن عبدالصمد

ای چو نعمان‌بن ثابت در شریعت مقتدا

 

وی بحجت پیشوای شرع و دین مصطفا

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 68 (137 مصراع)

در مدح بهرامشاه

دیده نبیند همی، نقش نهان ترا

 

بوسه نیابد همی، شکل دهان ترا

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

در توحید

آراست جهاندار دگرباره جهان را

 

چو خلد برین کرد، زمین را و زمان را

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

در تواضع اهل حق

شاه را خواهی که بینی، خاک شو درگاه را

 

ز آبرو آبی بزن درگاه شاهنشاه را

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

در تفسیر چند سوره و نعت رسول اکرم و مدح قاضی عبدالودود

کفر و ایمان را هم اندر تیرگی هم در صفا

 

نیست دارالملک جز رخسار و زلف مصطفا

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 86 (173 مصراع)

این قصیده را عارف زرگر در مدح سنایی گفته

ای نهاده پای همت بر سر اوج سما

 

وی گرفته ملک حکمت گشته در وی مقتدا

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

در پاسخ قصیده‌ی عارف زرگر

تا ز سر شادی برون ننهند مردان صفا

 

دست نتوانند زد در بارگاه مصطفا

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

در نعت رسول اکرم و مدح عارف زرگر

ای سنایی گر همی جویی ز لطف حق سنا

 

عقل را قربان کن اندر بارگاه مصطفا

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 89 (179 مصراع)

در شکایت روزگار و بی‌وفایی مردم

منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا

 

زین هر دو مانده نام چو سیمرغ و کیمیا

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 47 (95 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قصائد حکیم سنایی

  جستجو در وب برای قصائد حکیم سنایی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد حکیم سنایی
  جستجو در تصاویر برای قصائد حکیم سنایی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد حکیم سنایی
  جستجو در فیلم ها برای قصائد حکیم سنایی
  جستجو در لینکها برای قصائد حکیم سنایی
  جستجو در اخبار برای قصائد حکیم سنایی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قصائد حکیم سنایی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی