برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 39 شعر در قطعات حکیم سنایی

قصیده

ذات رومی محرم آمد پاک دل کرباس را

 

امتحان واجب نیامد سفتن الماس را

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 49 (99 مصراع)

در مدح نظامی

ای که چون اندر بنان آری قصب هنگام نظم

 

صدر چرخ ثانی از فضل تو پندارم قصب

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

در رثای امیر معزی

گرتیر فلک داد کلاهی به معزی

 

تازان کله اینجا غذی جان ملک ساخت

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

در مذمت دنیا

گنده پیریست تیره روی جهان

 

خرد ما بدو نظر کردست

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

در هجای علی سه بوسش

پیش ازین گفتم سه بوسش را همی

 

مردمست آن روسبی زن مردمست

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

در مذمت بخیلی گوید

دیگ خواجه ز گوشت دوشیزه‌ست

 

مطبخ او ز دود پاکیزه‌ست

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

در رثای منصور سعید

خواجه منصور بپژمرد ز مرگ

 

تازگی جهل ز پژمردن اوست

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

شکایت از روزگار

ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد

 

کو دل آزاده‌ای کز تیغ او مجروح نیست

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 66 (133 مصراع)

در توحید

ای همه جانها ز تو پاینده جان چون خوانمت

 

چون جهان ناپایدار آمد جهان چون خوانمت

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

در ذم مردم بلخ

از بس غر و غر زن که به بلخند ادیبانش

 

می باز ندانند مذکر ز مونث

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قطعات حکیم سنایی

  جستجو در وب برای قطعات حکیم سنایی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قطعات حکیم سنایی
  جستجو در تصاویر برای قطعات حکیم سنایی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قطعات حکیم سنایی
  جستجو در فیلم ها برای قطعات حکیم سنایی
  جستجو در لینکها برای قطعات حکیم سنایی
  جستجو در اخبار برای قطعات حکیم سنایی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قطعات حکیم سنایی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی