برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 435 شعر در غزلیات حکیم سنایی

احسنت و زه ای نگار زیبا

احسنت و زه ای نگار زیبا

 

آراسته آمدی بر ما

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

جمالت کرد جانا هست ما را

جمالت کرد جانا هست ما را

 

جلالت کرد ماها پست ما را

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

بنده‌ی یک دل منم بند قبای ترا

بنده‌ی یک دل منم بند قبای ترا

 

چاکر یکتا منم زلف دو تای ترا

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

باز بر عاشق فروش آن سوسن آزاد را

باز بر عاشق فروش آن سوسن آزاد را

 

باز بر خورشید پوش آن جوشن شمشاد را

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

باز تابی در ده آن زلفین عالم سوز را

باز تابی در ده آن زلفین عالم سوز را

 

باز آبی بر زن آن روی جهان افروز را

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را

می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را

 

زنده کن در می پرستی سنت پرویز را

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

جاودان خدمت کنند آن چشم سحر آمیز را

جاودان خدمت کنند آن چشم سحر آمیز را

 

زنگیان سجده برند آن زلف جان آویز را

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

انعم‌الله صباح ای پسرا

انعم‌الله صباح ای پسرا

 

وقت صبح آمده راح ای پسرا

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را

ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را

 

تا زمانی کم کنم این زهد رنگ آمیز را

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

در ده پسرا می مروق را

در ده پسرا می مروق را

 

یاران موافق موفق را

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)


جستجوی بیشتر برای غزلیات حکیم سنایی

  جستجو در وب برای غزلیات حکیم سنایی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات حکیم سنایی
  جستجو در تصاویر برای غزلیات حکیم سنایی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات حکیم سنایی
  جستجو در فیلم ها برای غزلیات حکیم سنایی
  جستجو در لینکها برای غزلیات حکیم سنایی
  جستجو در اخبار برای غزلیات حکیم سنایی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای غزلیات حکیم سنایی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی