برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 57 شعر در قصائد سیف فرغانی

دیده تحمل نمی‌کند نظرت را

دیده تحمل نمی‌کند نظرت را

 

پرده برافگن رخ چو ماه و خورت را

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 35 (71 مصراع)

عشق سلطان کرد بر ملک سخن رانی مرا

عشق سلطان کرد بر ملک سخن رانی مرا

 

ز آن کنند ارباب معنی بنده فرمانی مرا

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

گر سایه‌ی جمال تو افتد بر آفتاب

گر سایه‌ی جمال تو افتد بر آفتاب

 

فایض شود ز پرتو او بی مر آفتاب

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

بیا بلبل که وقت گفتن تست

بیا بلبل که وقت گفتن تست

 

چو گل دیدی، گه آشفتن تست

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

برون زین جهان یک جهانی خوش است

برون زین جهان یک جهانی خوش است

 

که این خار و آن گلستانی خوش است

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

دنیا که من و تو را مکان است

دنیا که من و تو را مکان است

 

بنگر که چه تیره خاکدان است

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

آن خداوندی که عالم آن اوست

آن خداوندی که عالم آن اوست

 

جسم و جان در قبضه‌ی فرمان اوست

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

که کرد در عسل عشق آن نگار انگشت

که کرد در عسل عشق آن نگار انگشت

 

که خسته نیستش از نیش هجر یار انگشت

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

درین دور احسان نخواهیم یافت

درین دور احسان نخواهیم یافت

 

شکر در نمکدان نخواهیم یافت

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

ای که ز من می‌کنی سال حقیقت

ای که ز من می‌کنی سال حقیقت

 

من چو تو آگه نیم ز حال حقیقت

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قصائد سیف فرغانی

  جستجو در وب برای قصائد سیف فرغانی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد سیف فرغانی
  جستجو در تصاویر برای قصائد سیف فرغانی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد سیف فرغانی
  جستجو در فیلم ها برای قصائد سیف فرغانی
  جستجو در لینکها برای قصائد سیف فرغانی
  جستجو در اخبار برای قصائد سیف فرغانی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قصائد سیف فرغانی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی