برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 64 شعر در گلشن ‌راز شبستری

دیباچه

به نام آن که جان را فکرت آموخت

 

چراغ دل به نور جان برافروخت

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)

سبب نظم کتاب

گذشته هفت و ده از هفتصد سال

 

ز هجرت ناگهان در ماه شوال

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 65 (131 مصراع)

سال در ماهیت فکرت

نخست از فکر خویشم در تحیر

 

چه چیز است آن که خوانندش تفکر

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

جواب

مرا گفتی بگو چبود تفکر

 

کز این معنی بماندم در تحیر

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

تمثیل در بیان سر پنهانی حق در عین پیدایی

اگر خورشید بر یک حال بودی

 

شعاع او به یک منوال بودی

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

سال در موضوع فکرت

کدامین فکر ما را شرط راه است

 

چرا گه طاعت و گاهی گناه است

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

جواب

در آلا فکر کردن شرط راه است

 

ولی در ذات حق محض گناه است

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

تمثیل در بیان ظهور خورشید حقیقت در آیینه کائنات

اگر خواهی که بینی چشمه‌ی خور

 

تو را حاجت فتد با جسم دیگر

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 35 (71 مصراع)

قاعده در شناخت عوالم پنهان و شرایط عروج بدان عوالم

تو از عالم همین لفظی شنیدی

 

بیا برگو که از عالم چه دیدی

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 35 (71 مصراع)

قاعده در تشبیه کتاب آفرینش به کتاب وحی

به نزد آنکه جانش در تجلی است

 

همه عالم کتاب حق تعالی است

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)


جستجوی بیشتر برای گلشن ‌راز شبستری

  جستجو در وب برای گلشن ‌راز شبستری
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای گلشن ‌راز شبستری
  جستجو در تصاویر برای گلشن ‌راز شبستری
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای گلشن ‌راز شبستری
  جستجو در فیلم ها برای گلشن ‌راز شبستری
  جستجو در لینکها برای گلشن ‌راز شبستری
  جستجو در اخبار برای گلشن ‌راز شبستری
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای گلشن ‌راز شبستری

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی