برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر سال در ماهیت فکرت در گلشن ‌راز شبستری


< شعر بعدی شعر قبلی >

سال در ماهیت فکرت
نخست از فکر خویشم در تحیر   چه چیز است آن که خوانندش تفکر
چه بود آغاز فکرت را نشانی   سرانجام تفکر را چه خوانی
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی